Działalność firmy Wspieramy lokalne inicjatywy

Nieruchomości Kampinos nie ograniczają się do aktywności w pośrednictwie handlu nieruchomościami. Od początku istnienia firma wspiera inicjatywy związane z działalnością Gminy Izabelin oraz Kampinoskiego Parku Narodowego. Bliskie są nam działania Centrum Kultury Izabelin, uczestniczymy w organizacji plenerów malarskich, pikników rodzinnych, sztucznego lodowiska oraz innych lokalnych wydarzeń.

- specjalista ds. rozwoju / pośrednik, Cezary Kwiatkowski -

Nowelizacja ustawy o lasach - jak wpłynęła na nasz rodzimy rynek nieruchomości?

Nie pozostawiamy naszych sąsiadów i klientów bez wsparcia. Rzetelnie informujemy ich o zaistniałej sytuacji i ostrzegamy przed potencjalnymi konsekwencjami tak, aby nie byli zaskoczeni przy finalizowaniu transakcji u notariusza. Wiemy, że mają do nas zaufanie i liczą na nasze profesjonalne doradztwo. Jednocześnie intensywnie lobbujemy w środowiskach mających wpływ na regulacje prawne, aby problem został dostrzeżony i rozwiązany, oraz nagłaśniamy temat w mediach. Wystąpiliśmy też do ministerstwa o przedstawienie wiążącej interpretacji zapisów ustawy oraz zwróciliśmy się do posłów startujących z naszego okręgu z wnioskiem o interwencję w sprawie.

Nowelizacja ustawy o lasach obowiązująca od 1 maja 2016 roku wprowadziła wiele wątpliwości w obrocie nieruchomościami na terenach takich jak gmina Izabelin, Stare Babice, Łomianki i innych na których występuje użytek leśny. W cieniu zmian ustawy rolnej wstrzymującej obrót ziemią rolną, przegłosowano niekorzystną dla właścicieli działek ustawę o lasach. Zapisy dotyczą wszystkich działek, również zabudowanych, z użytkiem leśnym nawet w niewielkim procencie. Wprowadza prawo pierwokupu przez Lasy Państwowe ale przede wszystkim mogą one zaproponować własną cenę.

"Przed chwilą notariusz odmówił sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w Izabelinie w związku z wejściem ustawy o ochronie lasów. Pikanterii dodaje fakt, że nieruchomość jest zabudowana a ma jedynie niewielki użytek leśny. Jesteś właścicielem działki w zalesionej z prawem do zabudowy? Jesteś pewien że ustawa nie zablokowała Ci sprzedaży? Będziemy informowali na bieżąco o statusie aktualnej sprawy." taki wpis pojawił się na naszym fangę 9 maja 2016 roku.

Skonsultowaliśmy powyższą sprawę z naszymi notariuszami. Na gorąco nie mogli odpowiedzieć od ręki jednoznacznie na nasze pytanie ale po wewnętrznych konsultacjach dostaliśmy odpowiedź. W ustawie jest mowa o użytkach leśnych i jeśli działka zabudowana zawiera jakikolwiek udział użytku leśnego wg. wypisu z ewidencji gruntów to przy zbywaniu wymagana jest umowa sprzedaży warunkowa a Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu z możliwością ustalenia ceny.

Większość nieruchomości w naszej gminie Izabelin powstało z terenów leśnych, a więc w ewidencji gruntów jest w całości użytkiem leśnym lub po wybudowaniu budynku pozostawiono część użytku leśnego. Od wielu lat czynią tak geodeci sporządzając mapy powykonawcze wykrawając z działki jedynie obszar pod budynkiem jako działka zabudowana. Wszystkie działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod budownictwo, zaś w ewidencji gruntów są sklasyfikowane jako użytki leśne. Praktycznie oznacza to blokadę obrotu nieruchomościami w naszej gminie, ponieważ sprzedający będą bali się przystąpić do sprzedaży, jeśli wiedzą że sąd może ustalić za nich cenę sprzedaży.

"Czy mamy swobodę rozporządzania swoim majątkiem? Czy w sytuacji koniecznej (problemy zdrowotne itp.) mamy pewność szybkiego spieniężenia majątku, jeśli Lasy Państwowe ustalą swoją cenę a my mamy jedynie prawo do odwołania się od tej decyzji? Część osób w nieruchomości widzi swoje zabezpieczenie w przypadkach losowych, jak w takiej sytuacji mają z tego skorzystać?" - takie pytania zadawaliśmy sobie czytając ustawę.

Naszymi doświadczeniami podzieliliśmy się dziennikarzami i już nazajutrz po niedoszłej transakcji u notariusza pojawił się artykuł w Gazecie Prawnej, autorstwa pani Anny Krzyżanowskiej Masz drzewa na działce? Państwo może ją przejąć. W kolejnych dniach pojawił się kolejny w InnPoland.pl Niewolnicy na swoim. Wystarczy skrawek lasu, byś nie mógł sprzedać swojej działki, i innych mediach. Po publikacjach otrzymaliśmy setki telefonów z całej Polski, informowaliśmy zaniepokojonych właścicieli o skutkach ustawy.

Logowanie